Chọn file ảnh đính kèm (ảnh chuyển khoản học phí).