Việc làm Philippines
Xem tiếp
Đào tạo việc làm Philippines, Tin tức

SANG PHILIPPINES LÀM CÓ BÃO KHÔNG?

CHIA SẺ CỦA NGƯỜI VIỆT VỀ THỜI TIẾT Ở PHILIPPINES “Lúc trước, chưa sang Philippines bố mẹ cứ hay bảo bên này bão nhiều, mưa nhiều. Sang Philippines rồi mong có bão cũng khó” Trích dẫn lời...

Read more